Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

DOBRODOŠLI U UDRUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE !

 

Udruženje za medicinski imidžing Srbije (UMI Srbije) je interdisciplinarna asocijacija lekara i drugih profesionalaca koji se bave medicinskim imidžingom u dijagnostici i terapiji. Udruženje je osnovano 28.10.2014. godine a 10.11.2014 godine, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod brojem 8262/2014 i matičnim brojem 28157444.

UMI Srbije nastaje u situaciji aktuelnog korišćenja brojnih novih ili tehnološki unapredjenih dijagnostičkih modaliteta i kao dugovremenska potreba integrativnih stručnih i naučnih interesa lekara različitih specijalnosti. UMI Srbije je pokušaj da se na našim prostorima ponudi doprinos pojmu „dijagnostički imidžing“ koji u smislu kliničke primene u teoriji i praksi sve više zamenjuje ograničene okvire pojedinih dijagnostičkih disciplina (radiologije, nuklearne medicine, endoskopije, kardiologije, hirurgije, pulmologije, urologije, patologije, interne medicine i td..) a u delu trapijskih procedura objedinjuje minimalno invanzivna lečenja koja se izvode pod kontrolom dijagnostičke slike (interventna radiologija, interventna kardiologija, endoskopije, laparaskopije). Samo kliničko zajednišvo ovih disciplina medicine, u funkciji neprekidnog tehnološkog razvoja, daje autentične mogućnosti optimalnog kliničkog rada i primenu savremenih protokola dijagnostike i lečenja.  

Osnovni ciljevi rada i organizacije UMI Srbije su sažeti u statutarnim odredicama. 

Osim unapredjenja medicine Srbije u najširem smislu kroz osmišljavanje i realizaciju zajedničkih interdisciplinarnih projekata u različitim oblastima medicine, UMI Srbije želi da ponudi mogućnosti lekarima pojedincima da kroz sadržaje rada asocijacije nadju sigurni oslonac i partnera za profesionalni prosperitet. U tom smislu rad UMI Srbije predstavlja veliki izazov za osnivače da članstvu ponude kontinuitet kvalitetnih edukatinih programa, mogućnost da publikuju svoja iskustva, godišnji Kongres, informativno-diskusioni portal na sve teme od interesa, a kao posebnu privilegiju i novost mesto svakodnevnog zajedničkog rada i druženja u Imidžing Klubu UMI Srbije, koji svoje brojne mogućnosti i konfor stavlja na uslugu pre svega mladim lekarima i lekarima na poslediplomskim usavršavanjima. 

UMI Srbije je asocijacija otvorena za saradnju i zajednički rad sa svim lekarskim sekcijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu kao i medicinskim ustanovama na svim nivoima zdravstvene zaštite. Kao pravno lice UMI Srbije ima mogućnost artikulacije i zaštite kolektivnih i pojedinačnih interesa lekara Srbije pred institucijama i drugim pravnim licima Srbije u oblasti organizacije zdravstvene zaštite, zdravstvene delatnosti kao i prava pacijenata.

UMI Srbije želi svoj doprinos neprekidnoj progresiji profesionalnog zajedništva lekara različitih specijalnosti kao i lekara opšte medicine a u funkciji našeg boljeg i sadržajnijeg rada i zadovoljstva pacijenata. Dobrodošle su sve kritike i predlozi čiji je cilj prosperitet lekarske struke u najširem smislu. 


Predsednik
Udruženja za medicinski imidžing Srbije

Prof. dr Željko Ž. Marković

potpis


 


Kontakt informacije

  • UDUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE
  • Batajnicki drum 10 deo 1B, 11080 Zemun, Srbija
  • T: +381 11 2017 601  F: +381 11 2017 670
  • umi.srbije@gmail.com